Podatność CVE-2012-3461


Publikacja: 2012-08-20   Modyfikacja: 2012-08-21

Opis:
The (1) otrl_base64_otr_decode function in src/b64.c; (2) otrl_proto_data_read_flags and (3) otrl_proto_accept_data functions in src/proto.c; and (4) decode function in toolkit/parse.c in libotr before 3.2.1 allocates a zero-length buffer when decoding a base64 string, which allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a message with the value "?OTR:===.", which triggers a heap-based buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cypherpunks -> Libotr 

 Referencje:
http://otr.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=otr/libotr;a=commitdiff;h=b17232f86f8e60d0d22caf9a2400494d3c77da58
http://otr.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=otr/libotr;a=commitdiff;h=6d4ca89cf1d3c9a8aff696c3a846ac5a51f762c1
http://otr.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=otr/libotr;a=commitdiff;h=1902baee5d4b056850274ed0fa8c2409f1187435
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=846377
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/77528
http://www.securityfocus.com/bid/54907
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2012:131
http://www.debian.org/security/2012/dsa-2526
http://lists.cypherpunks.ca/pipermail/otr-dev/2012-July/001348.html
http://lists.cypherpunks.ca/pipermail/otr-dev/2012-July/001347.html
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=684121

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top