Podatność CVE-2012-3504


Publikacja: 2012-10-10

Opis:
The nssconfigFound function in genkey.pl in crypto-utils 2.4.1-34 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on the "list" file in the current working directory.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fedoraproject -> Crypto-utils 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=849256
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/79016
http://www.securityfocus.com/bid/55756
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/10/02/3

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top