Podatność CVE-2012-3551


Publikacja: 2012-09-05   Modyfikacja: 2012-09-06

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in crowbar_framework/app/views/support/index.html.haml in the Crowbar barclamp in Crowbar, possibly 1.4 and earlier, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the file parameter to /utils.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
DELL -> Crowbar 

 Referencje:
https://github.com/SUSE-Cloud/barclamp-crowbar/commit/a82ed926c6e3ba2b0cada213c35e4b00f34ea629
https://github.com/SUSE-Cloud/barclamp-crowbar/commit/90e905b7668a1cc884fb70040f96c7a0a287de48
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=771840
http://www.securityfocus.com/bid/55315
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/08/31/1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top