Podatność CVE-2012-4090


Publikacja: 2013-10-05

Opis:
The management interface in Cisco NX-OS on Nexus 7000 devices allows remote authenticated users to obtain sensitive configuration-file information by leveraging the network-operator role, aka Bug ID CSCti09089.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Nexus 7000 
Cisco -> Nexus 7000 10-slot 
Cisco -> Nexus 7000 18-slot 
Cisco -> Nexus 7000 9-slot 
Cisco -> Nx-os 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2012-4090
http://www.securityfocus.com/bid/62841
http://www.securitytracker.com/id/1029158
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/87670

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top