Podatność CVE-2012-4225


Publikacja: 2012-11-19

Opis:
NVIDIA UNIX graphics driver before 295.71 and before 304.32 allows local users to write to arbitrary physical memory locations and gain privileges by modifying the VGA window using /dev/nvidia0.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Nvidia -> Unix graphic driver 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/08/08/4
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/08/01/1
http://seclists.org/fulldisclosure/2012/Aug/76
http://seclists.org/fulldisclosure/2012/Aug/4
http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3140

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top