Podatność CVE-2012-4283


Publikacja: 2012-08-13   Modyfikacja: 2012-08-14

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Login With Ajax plugin before 3.0.4.1 for WordPress allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the callback parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Netweblogic -> Login with ajax 

 Referencje:
http://plugins.trac.wordpress.org/changeset/541069
http://wordpress.org/extend/plugins/login-with-ajax/changelog/
http://secunia.com/advisories/49013

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top