Podatność CVE-2012-4350


Publikacja: 2012-12-18

Opis:
Multiple unquoted Windows search path vulnerabilities in the (1) Manager and (2) Agent components in Symantec Enterprise Security Manager (ESM) before 11.0 allow local users to gain privileges via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec -> Enterprise security manager 

 Referencje:
http://www.symantec.com/security_response/securityupdates/detail.jsp?fid=security_advisory&pvid=security_advisory&year=2012&suid=20121213_00
http://www.securitytracker.com/id?1027874
http://www.securityfocus.com/bid/56915

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top