Podatność CVE-2012-4489


Publikacja: 2012-10-31

Opis:
Open redirect vulnerability in the securelogin_secure_redirect function in the Secure Login module 7.x-1.x before 7.x-1.3 for Drupal allows remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks via a URL in the q parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Mark burdett -> Securelogin 

 Referencje:
https://drupal.org/node/1698988
https://drupal.org/node/1692976
http://drupalcode.org/project/securelogin.git/commitdiff/88518df
http://drupal.org/node/1700594
http://www.securityfocus.com/bid/54675
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/10/07/1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/10/04/6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top