Podatność CVE-2012-4891


Publikacja: 2012-09-10   Modyfikacja: 2012-09-11

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in fw/index2.do in ManageEngine Firewall Analyzer 7.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the url parameter, a different vector than CVE-2012-4889. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Manageengine -> Firewall analyzer 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/130169/ManageEngine-Firewall-Analyzer-8.0-Directory-Traversal-XSS.html
http://www.exploit-db.com/exploits/35933
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/100551

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top