Podatność CVE-2012-4924


Publikacja: 2012-09-15

Opis:
Buffer overflow in the CxDbgPrint function in the ipswcom.dll ActiveX component 1.0.0.1 for ASUS Net4Switch 1.0.0020 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long parameter to the Alert method.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ASUS Net4Switch ipswcom.dll ActiveX Stack Buffer Overflow
sinn3r
23.09.2012

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
ASUS -> Ipswcom activex component 
ASUS -> Net4switch 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/73384
http://www.securityfocus.com/bid/52110
http://www.exploit-db.com/exploits/18538
http://secunia.com/advisories/48125
http://osvdb.org/79438
http://dsecrg.com/pages/vul/show.php?id=417

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top