Podatność CVE-2012-4949


Publikacja: 2012-11-14

Opis:
SQL injection vulnerability in ESRI ArcGIS 10.1 allows remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via the where parameter to a query URI for a REST service.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
ESRI -> Arcgis 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/795644
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/79977

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top