Podatność CVE-2012-5422


Publikacja: 2014-04-23

Opis:
Unspecified vulnerability in Cisco IOS before 15.3(2)T on AS5400 devices allows remote authenticated users to cause a denial of service (spurious errors) via unknown vectors, aka Bug ID CSCub61009.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> As5400 universal gateway 
Cisco -> As5400hpx universal gateway 
Cisco -> As5400xm media gateway 
Cisco -> As5400xm universal gateway 
Cisco -> IOS 

 Referencje:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/15_3m_and_t/release/notes/15_3m_and_t.pdf

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top