Podatność CVE-2012-5460


Publikacja: 2013-08-01

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the help page in Juniper Secure Access (SA) with IVE OS before 7.1r13, 7.2.x before 7.2r7, and 7.3.x before 7.3r2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the WWHSearchWordsText parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Juniper Secure Access Cross Site Scripting
Anil Pazvant
24.07.2013

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Juniper -> Secure access 700 
Juniper -> Secure access virtual appliance 
Juniper -> Ive os 
Juniper -> Fips secure access 4000 
Juniper -> Fips secure access 4500 
Juniper -> Fips secure access 6000 
Juniper -> Fips secure access 6500 
Juniper -> Mag2600 gateway 
Juniper -> Mag4610 gateway 
Juniper -> Mag6610 gateway 
Juniper -> Mag6611 gateway 
Juniper -> Secure access 2000 
Juniper -> Secure access 2500 
Juniper -> Secure access 4000 
Juniper -> Secure access 4500 
Juniper -> Secure access 6000 
Juniper -> Secure access 6500 

 Referencje:
http://www.juniper.net/alerts/viewalert.jsp?actionBtn=Search&txtAlertNumber=PSN-2013-03-874&viewMode=view
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-07/0148.html

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top