Podatność CVE-2012-5530


Publikacja: 2012-11-29

Opis:
The (1) pcmd and (2) pmlogger init scripts in Performance Co-Pilot (PCP) before 3.6.10 allow local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on a /var/tmp/##### temporary file.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SGI -> Performance co-pilot 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=875842
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=782967
http://www.securityfocus.com/bid/56656
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2013-01/msg00024.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top