Podatność CVE-2012-5564


Publikacja: 2013-02-14

Opis:
android-tools 4.1.1 in Android Debug Bridge (ADB) allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on /tmp/adb.log.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Google -> Android sdk tools 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=879582
http://www.securityfocus.com/bid/56653
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/11/23/8
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/11/23/1
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2013-February/098532.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2013-February/098529.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2013-February/098527.html
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=688280

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top