Podatność CVE-2012-5696


Publikacja: 2014-10-20

Opis:
Bulb Security Smartphone Pentest Framework (SPF) before 0.1.3 does not properly restrict access to frameworkgui/config, which allows remote attackers to obtain the plaintext database password via a direct request.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Bulb security -> Smartphone pentest framework 
Bulbsecurity -> Smartphone pentest framework 

 Referencje:
https://www.htbridge.com/advisory/HTB23123
https://twitter.com/georgiaweidman/statuses/269138431567855618

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top