Podatność CVE-2012-5951


Publikacja: 2012-12-26

Opis:
Unspecified vulnerability in IBM Tivoli NetView 1.4, 5.1 through 5.4, and 6.1 on z/OS allows local users to gain privileges by leveraging access to the normal Unix System Services (USS) security level.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Tivoli netview 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/80643
http://www.securitytracker.com/id?1027920
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21621163
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1OA41061
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1OA41060
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1OA41059

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top