Podatność CVE-2012-5956


Publikacja: 2012-12-11

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in ManageEngine AssetExplorer 5.6 before service pack 5614 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via fields in XML asset data to discoveryServlet/WsDiscoveryServlet, as demonstrated by the DocRoot/Computer_Information/output element.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine assetexplorer 
Manageengine -> Assetexplorer 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/571068
http://www.manageengine.com/products/asset-explorer/sp-readme.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top