Podatność CVE-2012-6140


Publikacja: 2013-04-24

Opis:
pam_google_authenticator.c in the PAM module in Google Authenticator before 1.0 requires user-readable permissions for the secret file, which allows local users to bypass intended access restrictions and discover a shared secret via standard filesystem operations, a different vulnerability than CVE-2013-0258.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
google-authenticator Information disclosure
Jan iankko Liesk...
18.04.2013

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Google -> Google authenticator 
Google -> Authenticator 

 Referencje:
https://code.google.com/p/google-authenticator/source/detail?r=c3414e9857ad64e52283f3266065ef3023fc69a8
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=953505
http://openwall.com/lists/oss-security/2013/04/18/10
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=666129

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top