Podatność CVE-2012-6334


Publikacja: 2012-12-31

Opis:
The Track My Mobile feature in the SamsungDive subsystem for Android on Samsung Galaxy devices does not properly implement Location APIs, which allows physically proximate attackers to provide arbitrary location data via a "commonly available simple GPS location spoofer."

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.9/10
2.9/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Samsung -> Samsungdive 

 Referencje:
http://thehackernews.com/2012/12/manufacture-based-gps-tracking-services.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top