Podatność CVE-2012-6349


Publikacja: 2013-07-18

Opis:
Buffer overflow in the .mdb parser in Autonomy KeyView IDOL, as used in IBM Notes 8.5.x before 8.5.3 FP4, allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted file, aka SPR KLYH92XL3W.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Lotus notes 
Autonomy -> Keyview idol 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21627992

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top