Podatność CVE-2012-6396


Publikacja: 2013-01-19

Opis:
Cisco NX-OS on Nexus 7000 series switches does not properly handle certain line-card replacements, which might allow remote authenticated users to cause a denial of service (memory consumption) via a crafted configuration that references interfaces that do not exist on the new card, aka Bug ID CSCud44300.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Nexus 7000 
Cisco -> Nexus 7000 10-slot 
Cisco -> Nexus 7000 18-slot 
Cisco -> Nexus 7000 9-slot 
Cisco -> Nx-os 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2012-6396

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top