Podatność CVE-2012-6441


Publikacja: 2013-01-24   Modyfikacja: 2013-01-25

Opis:
Rockwell Automation EtherNet/IP products; 1756-ENBT, 1756-EWEB, 1768-ENBT, and 1768-EWEB communication modules; CompactLogix L32E and L35E controllers; 1788-ENBT FLEXLogix adapter; 1794-AENTR FLEX I/O EtherNet/IP adapter; ControlLogix 18 and earlier; CompactLogix 18 and earlier; GuardLogix 18 and earlier; SoftLogix 18 and earlier; CompactLogix controllers 19 and earlier; SoftLogix controllers 19 and earlier; ControlLogix controllers 20 and earlier; GuardLogix controllers 20 and earlier; and MicroLogix 1100 and 1400 allow remote attackers to obtain sensitive information via a crafted CIP packet.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Rockwellautomation -> Guardlogix 
Rockwellautomation -> Controllogix controllers 
Rockwellautomation -> Softlogix 
Rockwellautomation -> Guardlogix controllers 
Rockwellautomation -> Micrologix 
Rockwellautomation -> Softlogix controllers 
Rockwellautomation -> 1756-enbt 
Rockwellautomation -> 1756-eweb 
Rockwellautomation -> 1768-enbt 
Rockwellautomation -> 1768-eweb 
Rockwellautomation -> 1794-aentr flex i/o ethernet/ip adapter 
Rockwellautomation -> Compactlogix 
Rockwellautomation -> Compactlogix controllers 
Rockwellautomation -> Compactlogix l32e controller 
Rockwellautomation -> Compactlogix l35e controller 
Rockwellautomation -> Controllogix 
Rockwellautomation -> Flexlogix 1788-enbt adapter 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-13-011-03.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top