Podatność CVE-2012-6568


Publikacja: 2013-06-20

Opis:
Buffer overflow in the back-end component in Huawei UTPS 1.0 allows local users to gain privileges via a long IDS_PLUGIN_NAME string in a plug-in configuration file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Huawei Technologies Internet Mobile 0day Unicode SEH Based *youtube
Dark-Puzzle
21.06.2013

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Huawei -> UTPS 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/security/psirt/security-bulletins/security-advisories/hw-204627.htm
http://packetstormsecurity.org/files/download/116604/huawei-overflow.txt

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top