Podatność CVE-2012-6639


Publikacja: 2019-11-25   Modyfikacja: 2019-11-30

Opis:
An privilege elevation vulnerability exists in Cloud-init before 0.7.0 when requests to an untrusted system are submitted for EC2 instance data.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUSE -> Linux enterprise server 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Cloud-init 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/03/06/7
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2012-6639
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2012-6639
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=CVE-2012-6639
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2012-6639
https://www.securityfocus.com/bid/66019/references

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top