Podatność CVE-2012-6655


Publikacja: 2019-11-27   Modyfikacja: 2019-11-30

Opis:
An issue exists AccountService 0.6.37 in the user_change_password_authorized_cb() function in user.c which could let a local users obtain encrypted passwords.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
Opensuse -> Opensuse 
Debian -> Debian linux 
Accountsservice project -> Accountsservice 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/08/16/7
http://www.securityfocus.com/bid/69245
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2012-6655
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=CVE-2012-6655
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/95325
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2012-6655

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top