Podatność CVE-2013-0598


Publikacja: 2013-09-27   Modyfikacja: 2013-09-28

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the Web Client in IBM Rational ClearQuest 7.1 before 7.1.2.12, 8.0 before 8.0.0.8, and 8.0.1 before 8.0.1.1 allows remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Rational clearquest 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/83611
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21648665

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top