Podatność CVE-2013-0618


Publikacja: 2013-01-10

Opis:
Adobe Reader and Acrobat 9.x before 9.5.3, 10.x before 10.1.5, and 11.x before 11.0.1 allow attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors, related to a "logic error," a different vulnerability than CVE-2013-0607, CVE-2013-0608, CVE-2013-0611, and CVE-2013-0614.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Acrobat 
Adobe -> Acrobat reader 
Adobe -> Acrobat r2000eader 

 Referencje:
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb13-02.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top