Podatność CVE-2013-0654


Publikacja: 2013-01-27

Opis:
CimWebServer in GE Intelligent Platforms Proficy HMI/SCADA - CIMPLICITY 4.01 through 8.0, and Proficy Process Systems with CIMPLICITY, allows remote attackers to execute arbitrary commands or cause a denial of service (daemon crash) via a crafted packet.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GE -> Intelligent platforms proficy hmi/scada cimplicity 
GE -> Intelligent platforms proficy process systems with cimplicity 
GE -> Intelligent platforms proficy process systems 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-13-022-02.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top