Podatność CVE-2013-0662


Publikacja: 2014-04-01

Opis:
Multiple stack-based buffer overflows in ModbusDrv.exe in Schneider Electric Modbus Serial Driver 1.10 through 3.2 allow remote attackers to execute arbitrary code via a large buffer-size value in a Modbus Application Header.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SEIG Modbus 3.4 Denial of Service (PoC)
Alejandro Parodi
22.08.2018

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Schneider-electric -> Concept 
Schneider-electric -> Modbus serial driver 
Schneider-electric -> Modbuscommdtm sl 
Schneider-electric -> Opc factory server 
Schneider-electric -> PL7 
Schneider-electric -> Powersuite 
Schneider-electric -> Sft2841 
Schneider-electric -> Somachine 
Schneider-electric -> Somove 
Schneider-electric -> Twidosuite 
Schneider-electric -> Unity pro 
Schneider-electric -> Unityloader 

 Referencje:
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD%202013-070-01
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-086-01
http://www.securityfocus.com/bid/66500
https://www.exploit-db.com/exploits/45219/
https://www.exploit-db.com/exploits/45220/

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top