Podatność CVE-2013-0700


Publikacja: 2013-04-21   Modyfikacja: 2013-04-22

Opis:
Siemens SIMATIC S7-1200 PLCs 2.x and 3.x allow remote attackers to cause a denial of service (defect-mode transition and control outage) via crafted packets to TCP port 102 (aka the ISO-TSAP port).

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Siemens -> Simatic s7-1200 plc 

 Referencje:
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-724606.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top