Podatność CVE-2013-1064


Publikacja: 2013-10-03   Modyfikacja: 2013-10-04

Opis:
apt-xapian-index before 0.45ubuntu2.1, 0.44ubuntu7.1, and 0.44ubuntu5.1 does not properly use D-Bus for communication with a polkit authority, which allows local users to bypass intended access restrictions by leveraging a PolkitUnixProcess PolkitSubject race condition via a (1) setuid process or (2) pkexec process, a related issue to CVE-2013-4288.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ubuntu developers -> Apt-xapian-index 
Canonical -> Ubuntu linux 
Canonical -> Apt-xapian-index 

 Referencje:
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1955-1
https://launchpad.net/ubuntu/+source/apt-xapian-index/0.44ubuntu5.1
https://launchpad.net/ubuntu/+source/apt-xapian-index/0.44ubuntu7.1
https://launchpad.net/ubuntu/+source/apt-xapian-index/0.45ubuntu2.1

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top