Podatność CVE-2013-1111


Publikacja: 2013-02-13   Modyfikacja: 2013-02-14

Opis:
The Cisco ATA 187 Analog Telephone Adaptor with firmware 9.2.1.0 and 9.2.3.1 before ES build 4 does not properly implement access control, which allows remote attackers to execute operating-system commands via vectors involving a session on TCP port 7870, aka Bug ID CSCtz67038.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
8.5/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Pełny
Affected software
Cisco -> Ata 187 analog telephone adaptor 
Cisco -> Ata 187 analog telephone adaptor firmware 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130206-ata187

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top