Podatność CVE-2013-1183


Publikacja: 2013-04-25

Opis:
Buffer overflow in the Intelligent Platform Management Interface (IPMI) functionality in the Manager component in Cisco Unified Computing System (UCS) 1.0 and 1.1 before 1.1(1j) and 1.2 before 1.2(1b) allows remote attackers to execute arbitrary code via malformed data in a UDP packet, aka Bug ID CSCtd32371.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco Unified Computing System Multiple Vulnerabilities
CISCO
24.04.2013

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified computing system 6120xp fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6140xp fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6248up fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6296up fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system infrastructure and unified computing system software 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130424-ucsmulti

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top