Podatność CVE-2013-1186


Publikacja: 2013-04-25

Opis:
Cisco Unified Computing System (UCS) 1.x before 1.4(4) and 2.x before 2.0(2m) allows remote attackers to bypass KVM authentication via a crafted authentication request to a Cisco Integrated Management Controller (IMC), aka Bug ID CSCts53746.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco Unified Computing System Multiple Vulnerabilities
CISCO
24.04.2013

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified computing system 6120xp fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6140xp fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6248up fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system 6296up fabric interconnect 
Cisco -> Unified computing system integrated management controller 
Cisco -> Unified computing system infrastructure and unified computing system software 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130424-ucsmulti

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top