Podatność CVE-2013-1606


Publikacja: 2013-07-18

Opis:
Buffer overflow in the ubnt-streamer RTSP service on the Ubiquiti UBNT AirCam with airVision firmware before 1.1.6 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long rtsp: URI in a DESCRIBE request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Ubiquiti airCam RTSP Service Buffer Overflow
Andres Blanco
12.06.2013

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
UI -> Aircam 
UI -> Aircam dome 
UI -> Aircam mini 
UI -> Airvision firmware 
UBNT -> Aircam 
UBNT -> Aircam dome 
UBNT -> Aircam mini 
UBNT -> Airvision firmware 

 Referencje:
http://www.coresecurity.com/advisories/buffer-overflow-ubiquiti-aircam-rtsp-service
http://www.exploit-db.com/exploits/26138/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top