Podatność CVE-2013-2124


Publikacja: 2014-05-27

Opis:
Double free vulnerability in inspect-fs.c in LibguestFS 1.20.x before 1.20.7, 1.21.x, 1.22.0, and 1.23.0 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via empty guest files.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
libguestfs <= 1.23.1 Denial of service due to a double-free
Richard W.M. Jon...
29.05.2013

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libguestfs -> Libguestfs 

 Referencje:
https://www.redhat.com/archives/libguestfs/2013-May/msg00080.html
https://www.redhat.com/archives/libguestfs/2013-May/msg00079.html
https://github.com/libguestfs/libguestfs/commit/fa6a76050d82894365dfe32916903ef7fee3ffcd
http://seclists.org/oss-sec/2013/q2/431
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/85145
http://www.securityfocus.com/bid/60205
http://osvdb.org/93724

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top