Podatność CVE-2013-2219


Publikacja: 2013-07-31

Opis:
The Red Hat Directory Server before 8.2.11-13 and 389 Directory Server do not properly restrict access to entity attributes, which allows remote authenticated users to obtain sensitive information via a search query for the attribute.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Directory server 
Fedoraproject -> 389 directory server 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1116.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-1119.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=979508

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top