Podatność CVE-2013-2317


Publikacja: 2013-06-03   Modyfikacja: 2013-06-04

Opis:
The Sleipnir Mobile application 2.9.1 and earlier and Sleipnir Mobile Black Edition application 2.9.1 and earlier for Android allow remote attackers to spoof the address bar via vectors involving the opening of a new window.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Fenrir-inc -> Sleipnir mobile 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2013-000046
http://jvn.jp/en/jp/JVN22756333/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top