Podatność CVE-2013-2322


Publikacja: 2013-06-28

Opis:
HP SQL/MX 3.2 and earlier on NonStop servers, when SQL/MP Objects are used, allows remote authenticated users to obtain sensitive information via unspecified vectors, aka the "SQL/MP index" issue.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
HP -> Nonstop sql/mx 

 Referencje:
http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03762155

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top