Podatność CVE-2013-2793


Publikacja: 2013-09-09

Opis:
Triangle MicroWorks SCADA Data Gateway 2.50.0309 through 3.00.0616, DNP3 .NET Protocol components 3.06.0.171 through 3.15.0.369, and DNP3 C libraries 3.06.0000 through 3.15.0000 allow remote attackers to cause a denial of service (infinite loop) via a crafted DNP3 TCP packet.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Trianglemicroworks -> .net communication protocol components 
Trianglemicroworks -> Ansi c source code libraries 
Trianglemicroworks -> Scada data gateway 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-13-240-01
http://www.trianglemicroworks.com/documents/mdnp_scl_whats_new.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top