Podatność CVE-2013-3045


Publikacja: 2013-11-08   Modyfikacja: 2013-11-09

Opis:
The Enterprise Meeting Server in IBM Lotus Sametime 8.5.2 and 8.5.2.1 allows remote authenticated users to share crafted links via the Library function.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Lotus sametime 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/84816
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21654355

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top