Podatność CVE-2013-3051


Publikacja: 2013-04-13

Opis:
The TrustZone kernel, when used in conjunction with a certain Motorola build of Android 4.1.2, on Motorola Razr HD, Razr M, and Atrix HD devices with the Qualcomm MSM8960 chipset does not verify the association between a certain physical-address argument and a memory region, which allows local users to unlock the bootloader by using kernel mode to perform crafted 0x9 and 0x2 SMC operations, a different vulnerability than CVE-2013-2596.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Motorola Bootloader Unlocking
Dan Rosenberg
16.04.2013

Typ:

CWE-16

(Configuration)

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.2/10
10/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Msm8960 
Motorola -> Atrix hd 
Motorola -> Razr hd 
Motorola -> Razr m 
Motorola -> Android 

 Referencje:
http://www.droid-life.com/2013/04/08/motorola-razr-hd-razr-m-and-atrix-hd-bootloader-unlock-released/
http://blog.azimuthsecurity.com/2013/04/unlocking-motorola-bootloader.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top