Podatność CVE-2013-3127


Publikacja: 2013-07-09   Modyfikacja: 2013-07-10

Opis:
The Microsoft WMV video codec in wmv9vcm.dll, wmvdmod.dll in Windows Media Format Runtime 9 and 9.5, and wmvdecod.dll in Windows Media Format Runtime 11 and Windows Media Player 11 and 12 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted media file, aka "WMV Video Decoder Remote Code Execution Vulnerability."

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows media format runtime 
Microsoft -> Windows media player 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-190A
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2013/ms13-057
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A16998

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top