Podatność CVE-2013-3129


Publikacja: 2013-07-09   Modyfikacja: 2013-07-10

Opis:
Microsoft .NET Framework 3.0 SP2, 3.5, 3.5.1, 4, and 4.5; Silverlight 5 before 5.1.20513.0; win32k.sys in the kernel-mode drivers, and GDI+, DirectWrite, and Journal, in Windows XP SP2 and SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2012, and Windows RT; GDI+ in Office 2003 SP3, 2007 SP3, and 2010 SP1; GDI+ in Visual Studio .NET 2003 SP1; and GDI+ in Lync 2010, 2010 Attendee, 2013, and Basic 2013 allow remote attackers to execute arbitrary code via a crafted TrueType Font (TTF) file, aka "TrueType Font Parsing Vulnerability."

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> .net framework 
Microsoft -> LYNC 
Microsoft -> Lync basic 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Silverlight 
Microsoft -> Visual studio .net 
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows 8 
Microsoft -> Windows rt 
Microsoft -> Windows server 2003 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows server 2012 
Microsoft -> Windows vista 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-190A
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2013/ms13-052
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2013/ms13-053
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2013/ms13-054
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A17323
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A17341

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top