Podatność CVE-2013-3268


Publikacja: 2013-04-24

Opis:
Novell iManager 2.7 before SP6 Patch 1 does not refresh a token after a logout action, which has unspecified impact and remote attack vectors.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Novell -> Imanager 

 Referencje:
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=807429
http://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7010166

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top