Podatność CVE-2013-3299


Publikacja: 2013-07-06

Opis:
RealNetworks RealPlayer 16.0.2.32 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (resource consumption or application crash) via an HTML document containing JavaScript code that constructs a long string.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Real Player 16.0.2.32 Resource Exhaustion
Akshaysinh Vaghe...
03.07.2013

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Realnetworks -> Realplayer 

 Referencje:
http://seclists.org/bugtraq/2013/Jul/18

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top