Podatność CVE-2013-3406


Publikacja: 2013-11-17   Modyfikacja: 2013-11-18

Opis:
The "Files Available for Download" implementation in the Cisco Intelligent Automation for Cloud component in Cisco Services Portal 9.4(1) allows remote authenticated users to read arbitrary files via a crafted request, aka Bug ID CSCug65687.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Services portal 
Cisco -> Service portal 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=31775
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-3406

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top