Podatność CVE-2013-3416


Publikacja: 2013-07-10   Modyfikacja: 2013-07-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web framework in the unified-communications management implementation in Cisco Unified Operations Manager and Unified Service Monitor allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via an unspecified parameter, aka Bug IDs CSCuh47574 and CSCuh95997.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Unified operations manager 
Cisco -> Unified service monitor 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-3416

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top