Podatność CVE-2013-3585


Publikacja: 2013-08-28   Modyfikacja: 2013-08-29

Opis:
Samsung Web Viewer for Samsung DVR devices stores credentials in cleartext, which allows context-dependent attackers to obtain sensitive information via vectors involving (1) direct access to a file or (2) the user-setup web page.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Samsung -> Smart viewer 
Samsung -> DVR 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/882286

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top